11 SORUDA İŞYERİ HEKİMLİĞİ E-REÇETE SİSTEMİ | DRUZ E-REÇETE
ŞİFREMİ UNUTTUM
kapat
Kişisel
Kurumsal
KAYIT OL
kapat
Kişisel
Kurumsal
Şirket Bilgileri (Opsiyonel)
Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum
KVKK Açık Rıza Beyanı'ni okudum, kabul ediyorum
GİRİŞ
kapat
Kişisel
Kurumsal
mobil menü
KAYIT OL

11 SORUDA İŞYERİ HEKİMLİĞİ E-REÇETE SİSTEMİ

Soru: İşyeri Hekimleri Yaptıkları İş ve İşlemlerden Dolayı Hangi Bakanlığa Karşı Sorumludur?

İşyeri hekimleri; sertifika işlemleri, işyerlerine atanmaları, işyerlerinde yaptıkları işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, poliklinik muayeneleri, meslek hastalıkları çalışmaları, yaptıkları aşılar, reçeteler, iki güne kadar verdikleri istirahatler gibi tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı sorumludurlar. İşyeri hekimlerinin Sağlık Bakanlığı ile “Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Veri tabanında Kayıtlı Olmak” dışında herhangi bir ilişkisi yoktur.

Soru: İşyeri Hekimleri E-Reçete Konusunda Hangi Bakanlığa Karşı Sorumludurlar?

İşyeri hekimleri e-reçete konusunda ÇSGB’na karşı sorumludurlar. Bilindiği gibi işyeri hekimlerinin E-Reçeteye geçiş işlemleri ÇSGB tarafından İSG-KATİP sisteminde yayınlanan resmi bir duyuru ile başlatılmış oldu. İSG-KATİP sayfasındaki https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinde 02.10.2017 tarihinde İşyeri hekimlerinin dikkatine diyerek konuyla ilgili yayınlanan duyuru şöyledir.

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen tüm uygulamalarda e-devlet yapısının kullanılması yönünde çalışılmaktadır. 6331 sayılı Kanununun 6.ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla kurulacak işyeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan “elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır.

İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.

İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon temininin ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza temininin yapılması önem arz etmektedir.

NOT: İşyeri hekimi tarafından yazılan reçetelerin ödenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır.

  1. İşyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. Kayıt işlemi için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Kayıt kontrolü için: http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi
  2. İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz duruma düşmemiş olması gerekmektedir. Vize işlemleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sertifika durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sertifikalar” sayfasından kontrol edilebilmektedir.
  3. İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Sözleşme durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sözleşmeler” sayfasından kontrol edilebilmektedir.
  4. OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin dışa görevlendirmesinin (ilgili işyerine ataması) bulunması gerekmektedir.

Duyuruyu özetleyecek olursak aslında işyeri hekimlerinin e-reçete yazabilmelerinin 6 şarta bağlı olduğunu görüyoruz. Bunları da iki temel başlık altında şöyle toplamak mümkündür:

İşyeri Hekimi Bilgi Doğrulama Şartları:

  1. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Veri Tabanında Kayıtlı Olmak
  2. İSG-KATİP Sisteminde Geçerli İşyeri Hekimliği Sertifikası Sahibi Olmak
  3. İSG-KATİP Sisteminde Onaylı Bir İşyeri Hekimliği Sözleşmesi Olmak

Yazılım Programı Üzerinden E-Reçete Onaylama Şartları:

  1. Tesis Kodu (11XX9903, XX İl Plaka Kodu) Tanımlanmış Olmak
  2. Elektronik İmza (USB Dongle ve Pin Kodu) Sahibi Olmak
  3. E-Reçete Yazma Programı Sahibi Olmak

ÇSGB’nın duyurusundan da anlaşıldığı gibi; işyeri hekimleri, e-reçete yazma konusunda sadece ÇSGB’na karşı sorumludurlar. Bu sorumluluk mevzuatla belirlendiği için zaten başka bir bakanlığa ve/veya kamu kurumuna karşı sorumlu tutulamazlar. İşyeri hekimlerinin mesela Sağlık Bakanlığına karşı sorumlu tutulmaları ancak mevzuatla tanımlanması durumunda söz konusu olabilir. Bugün için böyle bir mevzuat düzenlemesi söz konusu olmadığından dolayı işyeri hekimleri sadece ÇSGB karşı sorumludurlar.

Soru: İşyeri Hekimlerinin Kullanacağı Yazılımlar ÇSGB Tarafından Akredite Ediliyor mu?

İşyeri hekimlerinin yapmış oldukları iş ve işlemlere ait verilerin ÇSGB veri tabanına entegrasyonu amacıyla başlatılan ilk uygulama, işyeri hekimlerinin manuel olarak yazmış oldukları reçetelerin “E-Reçete” olarak Medula sistemine gönderilmesidir. Bu kapsamda ÇSGB, yine kendisine bağlı olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan “Medula Sistemi” altyapısını kullanmaktadır.

Bu süreci resmi olarak başlatan yukarıdaki ÇSGB ait duyuruda işyeri hekimlerinin e-reçete gönderimi için gereken 6 şart sayılmıştır. Bunlar içerisinde “akredite işyeri hekimliği yazılımı” ibaresi yoktur. Sadece; “Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin” gerekliliği şeklinde bir ibare vardır. Dolayısıyla bu şartı sağlayan her yazılım ÇSGB’na e-reçete gönderebilir. Eğer bu konuda bir kısıtlama yapılacaksa bunu bakanlık bir duyuru ile zaten yapacaktır.

ÇSGB tarafından bu aşamada böyle bir akreditasyon şartının talep edilmesi zaten düşünülemez. Çünkü gerek işyeri hekimlerinin, gerek diğer sağlık personelinin ve gerekse de iş güvenliği uzmanlarının işyerlerinde tuttukları (ürettikleri) kayıtların hangi standartlarda (veri setlerine göre) tutulacağı ve daha sonra bakanlık veri tabanına gönderileceği daha henüz ÇSGB tarafından tamamlanmış değildir. Yani bir başka ifadeyle; işyeri hekimliği yazılımı yapan bir firma, ÇSGB’na akredite olmak için müracaat etmek istese bile, firmanın uyması gereken bir “İSG Kullanım Kılavuzu” yani standartlar seti henüz ortada yoktur. İşyeri hekimliği yazılımlarının ÇSGB tarafından daha henüz akredite edilmemeleri yazılım firmalarının bir eksiği veya ihmali nedeniyle değil, sistemin ÇSGB tarafından daha tam tamamlanmamasından kaynaklanmaktadır.

Soru: İşyeri Hekimlerinin Kullanacağı Yazılımların Sağlık Bakanlığı Tarafından Akredite Edilmesi Gerekmez mi?

Kesinlikle gerekmez. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi mevzuat engelidir. İşyeri hekimleri tüm iş ve işlemlerinden dolayı Sağlık Bakanlığına değil, ÇSGB’na karşı sorumludur. İkincisi de Sağlık Bakanlığının elinde de işyeri hekimlerinin uyması gereken standartların olmamasıdır. Yani Sağlık Bakanlığı yetkisini aşarak (yasalara aykırı olarak) bunu yapmak istese de tıpkı ÇSGB’da olduğu gibi daha altyapısı buna hazır değildir.

Yani bir başka ifadeyle; bir işyeri hekimliği yazılım firması, Sağlık Bakanlığına akredite olmak için müracaat etmek istese bile bu pratikte mümkün değildir. Çünkü gerek ÇSGB ve gerekse de Sağlık Bakanlığı tarafından daha henüz işyeri hekimlerinin iş ve işlemlerini tanımlayan ve yazılım firmalarının uyması gereken yazılım akreditasyon standartları belirlenmemiştir. Bu konunun Sağlık Bakanlığı’nda uygulanan akreditasyon kuralları ile uzak ya da yakından ilgisi yoktur.

Sonuç olarak, hiçbir veri seti (standardı) belirlenmemiş işyeri hekimliği yazılımları için, ilgisiz ve yetkisiz bir bakanlık olan Sağlık Bakanlığından üstelik mevzuat açısından işin sahibi olan ÇSGB da bypass edilerek yetki alınması gerektiğini iddia veya düşünmek etmek akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir durumdur.

Soru: Sağlık Bakanlığı Tarafından Akredite Edildiğini İddia Eden Yazılım Firmaları Bunu Nasıl Yapmış Olabilirler?

Bu kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Sağlık Bakanlığı kendi yetkisini aşarak ÇSGB yetkisinde olan bir alanda yetki kullanamaz. Bu durum her şeyden önce yasalara aykırıdır. Zaten Sağlık Bakanlığı’nın bunu yapmasını gerektirecek bir durum da ortada yoktur. Bir an için Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir yetkiyi kullanmak istediğini varsaysak bile bunun teknik olarak (ortada standartlar olmadığı için) imkânı yoktur.

Bu durum ancak bir takım yazılım firmalarının, gerçekte Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan aile hekimliklerinde veya hastanelerde kullanılmak üzere yetki almış oldukları hasta takip yazılımlarını, bir takım kelime oyunlarıyla sanki işyeri hekimliği için de geçerliymiş gibi takdim etmelerinden ibaret olabilir. Çünkü gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse de ÇSGB e-reçete uygulamasını SGK bünyesinde bulunan Medula sistemi üzerinden istemektedir. Zaten yanıltma işi de ancak bu benzerlikten faydalanılarak yapılabilir. Burada sanki “işyeri hekimleri e-reçete konusunda ÇSGB’ına karşı değil, Sağlık Bakanlığına karşı sorumlularmış gibi bir algı oluşturularak işyeri hekimleri yanıltılmaya çalışılabilir. Hâlbuki Medula sisteminin kendisi zaten ÇSGB bünyesinde bulunan bir sistemdir.

Bu durumu bir takım yazılım firmaları için ticari kaygılarla izah etmek mümkün olsa da, bu firmaların toplumun en önemli meslek grubu olan hekimleri “saf” yerine koymalarını yine de meşru göstermez. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Aktif Lisanslı MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) Firmaları kısmındaki http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,24303/aktif-mbys-listesi.html linkine tıklandığında, zaten konunun işyeri hekimleriyle bir ilgisinin olmadığı anlaşılacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 2015/7 tarihli ve 75730711 Sayılı genelgesinde MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) içerisindeki E-Reçetenin muhatabının Sağlık Bakanlığı, buraya bilgi göndericilerinin ise Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesisleri (tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları) olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde işyeri hekimleri ve kurum hekimleri yoktur. Zaten olması da düşünülemez.

Eğer bir yazılım firması ısrarla kendisinin Sağlık Bakanlığından İşyeri Hekimliği yazılımı ile ilgili akredite olduğunu iddia ediyorsa bununla ilgili resmî belgelerini paylaşmak zorundadır. Eğer bu belgeleri gösteremeyip başka amaçlar için akredite edilmiş yazılımlarının bir takım kelime oyunlarıyla işyeri hekimliği yazılımı için de geçerli olduğunu söylüyorlarsa, bu o firmaların güvenirliğini tartışma konusu yapar. Çünkü ÇSGB henüz işyeri hekimliğindeki akreditasyon kurallarını belirlememiştir.

Soru: Sağlık Bakanlığı Tarafından Akredite Edilen Yazılımlar Hangileridir?

Sağlık Bakanlığı’nın ulusal sağlık sistemi (USS) sayfasındaki yazılım standartlarını belirleyen http://www.e-saglik.gov.tr/TR,7141/usvs.html linkine tıklandığında en son USVS 2.2 numarasıyla yayımlanan dokumanda sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kurum ve kuruluşlarda kullanılacak olan yazılımların uyması gereken standartların (veri setlerinin) detayları yer almaktadır. Bunlardan bir kısmı şunlardır:
1. 15-49 Yaş Kadın İzlem Veri Seti
2. Ağız Ve Diş Sağlığı Veri Seti
3. Anne Ölümü Veri Seti Artroplasti Veri Seti
4. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (Asıe) Veri Seti
5. Bebek /Çocuk Beslenme Veri Seti
6. Bebek / Çocuk İzlem Veri Seti
7. Bebek/Çocuk Psikososyal İzlem Veri Seti
8. Bebek Ölümü Veri Seti
9. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Veri Seti
10. Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti
11. Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirimi Veri Seti
12. Diyaliz Hastası Bildirim Veri Seti
13. Diyaliz Hastası İzlem Veri Seti
14. Doğum Bildirim Veri Seti
15. Evde Sağlık Hizmeti İlk İzlem Veri Seti
16. Evde Sağlık Hizmeti İzlem Veri Seti
17. Gebelik Bildirim Veri Seti
18. Gebe İzlem Veri Seti
19. Gebe Psikososyal İzlemi Veri Seti
20. Gebelik Sonucu Veri Seti
21. Gençlik Sağlığı İzlem Veri Seti
22. Gizli Hasta Veri Seti
23. Gönderim Paketi Genel Veri Seti
24. Hasta Kabul Veri Seti
25. Hasta Çıkış Veri Seti
26. Hasta Özlük Bilgileri Veri Seti
27. HIV Tespit Veri Seti
28. HIV İzlem Veri Seti
29. İntihar Girişimi Ve Kriz Tespit Veri Seti
30. İntihar Girişimi Ve Kriz İzlem Veri Seti Kadına Yönelik Şiddet Veri Seti
31. Kanser Veri Seti
32. Kanser İzlem Veri Seti
33. Kök Hücre Nakli Bildirim Veri Seti
34. Kök Hücre Nakli İzlem Veri Seti
35. Kronik Hastalıklar Veri Seti
36. Kuduz Şüpheli Temas Bildirim Veri Seti
37. Kuduz Profilaksi İzlem Veri Seti
38. Lohusa İzlem Veri Seti
39. Madde Bağımlılığı Bildirim Veri Seti
40. Muayene Veri Seti
41. Obezite Veri Seti
42. Organ Nakli Bildirim Veri Seti
43. Organ Nakli İzlem Veri Seti
44. Ölüm Bildirim Veri Seti
45. Paraziter Hastalıklar Vaka Bildirim Veri Seti
46. Reçete Veri Seti
47. Sıtma Veri Seti
48. Tetkik Talep Veri Seti
49. Tetkik Sonucu Veri Seti
50. Toplum Tabanlı Kanser Tarama Veri Seti
51. Tütün Kullanımı Veri Seti
52. Vatandaş Veri Seti
53. Vatansız Veri Seti
54. Verem Veri Seti
55. Verem Tarama Veri Seti
56. Yabancı Veri Seti
57. Yatan Hasta Kabul Veri Seti
58. Yatan Hasta Veri Seti
59. Yatan Hasta Çıkış Veri Seti
60. Yenidoğan Veri Seti
61. Zehirlenme Veri Seti

Eğer bir yazılım firması Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere bir yazılım üretecekse, bu yazılımı öncelikle yukarıdaki standartlara uygun olarak üretmek zorundadır. İkinci olarak Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda hekimler tarafından tutulan kayıtların korunması için gereken tüm güvenlik şartlarını sağlaması gerekir. Üçüncü olarak Sağlık Bakanlığının izniyle yazılım firmalarının ulaşabildiği (Mernis-NVİ bilgileri gibi) bir takım bilgilerin güvenliğinin sağlanması gerekir. Ancak bu gereklilikleri yerine getiren yazılım firmaları sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmektedir.

Soru: İşyeri Hekimliği Yazılımlarının Standartlarını (Veri Setlerini) Sağlık Bakanlığı Hazırlayamaz mı?

İşyeri hekimliği yazılımlarının uyması gereken standartları (veri setlerini) Sağlık Bakanlığı hazırlayamaz. Çünkü bu standartların hazırlanmasında temel dayanak İSG mevzuattı olmak zorundadır. Yani hazırlanacak olan standartların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyun olarak hazırlanması gerekir. İSG mevzuatı da Sağlık Bakanlığının değil ÇSGB’nın sorumluluğundadır. İşyeri hekimleri için üretilen (üretilecek olan) yazılımların uyması gereken veri setleri içerik olarak şöyle sıralanabilir:
1. Alerjiler Veri Seti
2. Ameliyatlar Veri Seti
3. Aşı Veri Seti
4. Atmosferik Nedenler Veri Seti
5. Basınçlı Kaplar Veri Seti
6. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Veri Seti
7. Biyolojik Maddeler Veri Seti
8. Boy-Kilo Veri Seti
9. Coğrafik Nedenler Veri Seti
10. Dijital Görüntüleme Veri Seti
11. Eğitimsel Neden Veri Seti
12. Ekranlı Araçlar Veri Seti
13. El Aletleri Veri Seti
14. Elektrik Tesisatı Veri Seti
15. Elektronik-Robotik Sistemler Veri Seti
16. Elle Kaldırma-Taşıma Veri Seti
17. E-Reçete Veri Seti
18. Ergonomi Veri Seti
19. Fizik Muayene Veri Seti
20. Fiziksel Risk Etmenleri Veri Seti
21. Göz Hastalıkları Veri Seti
22. İlaç Veri Seti
23. İlklimsel Nedenler Veri Seti
24. İş Kazaları Veri Seti
25. İş Makineleri-Tezgâhlar Veri Seti
26. İşyeri Bina-Eklentileri Veri Seti
27. İşyeri Çalışma Ortamı Veri Seti
28. Jeolojik Nedenler Veri Seti
29. Kaldırma Araçları Veri Seti
30. Kimyasal Maddeler Veri Seti
31. Kişisel Koruyucu Donanımlar Veri Seti
32. Konjenital Hastalıklar Veri Seti
33. Kronik Hastalıklar Veri Seti
34. Laboratuvar Veri Seti
35. Maden İşleri Veri Seti
36. Meslek Hastalıları Veri Seti
37. Odyometri Veri Seti
38. Organizasyonel Neden Veri Seti
39. Özgeçmiş Veri Seti
40. Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler Veri Seti
41. Psikososyal Risk Etmenleri Veri Seti
42. Revir İşlemleri Veri Seti
43. Semptomlar Veri Seti
44. Sigara-Alkol Veri Seti
45. Sosyal Neden Veri Seti
46. Soygeçmiş Veri Seti
47. Tansiyon-Nabız Veri Seti
48. Tehlike Alt Grup Veri Seti
49. Tehlike Ana Grup Veri Seti
50. Toplumsal Neden Veri Seti
51. Ulaşım Sistemleri Veri Seti
52. Yangın Veri Seti
53. Yapı İşleri Veri Seti

Eğer işyeri hekimliği yazılımıyla ilgili bir akreditasyon yapılacaksa yukarıda sayılan veri setleri (standartları) üzerinden yapılacaktır. Bu veri setleri ÇSGB tarafından hazırlandıktan sonra akreditasyon süreci de başlamış olacaktır.

Soru: İşyeri Hekimliği Yazılım Firmaları Sağlık Bakanlığı İle Gizlilik Sözleşmesi Yapmak Zorundalar mı?

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilişim Sistemleri Gizlilik Sözleşmesi birinci maddesinde; “İşbu sözleşme, T.C. Sağlık Bakanlığı (bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) ile yazılım üreticisi (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) arasında 2 (iki) asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, veri/bilginin bulunduğu ortamdan bağımsız olarak gizliliğini sağlamak konusunda Bakanlık ile Firma’nın karşılıklı sorumluluk ve haklarını tanımlar. İş bu sözleşme Bakanlığın çalışanları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Bakanlık için doğrudan ya da dolaylı hizmet eden tüm personeli, danışmanları ve diğer yetkilileri tarafından Firmaya temin edilen veya Firmanın temin ettiği kişi ve bilgileri de kapsar. İkinci madde de ise; “gizli bilgi, çalışma ile ilgili olanlarla sınırlı olmamak üzere Firma tarafından edinilen her türlü bilgiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü gibi gizlilik anlaşması sağlık Bakanlığı adına hizmet sunan hekimlerle bu bilgileri kayıt altına alan yazılım firmaları arasında yapılmaktadır. Konunun işyeri hekimleriyle bir ilgisi yoktur. Böyle bir anlaşma yapılacaksa bu ÇSGB ile işyeri hekimliği yazılımı yapan firmaları arasında yapılacaktır. Ancak bugün için böyle bir anlaşma söz konusu değildir.

Soru: Sağlık Bakanlığı İşyeri Hekimlerinden Hangi Sağlık Bilgilerini İsteyecektir?

Sağlık Bakanlığı işyeri hekimlerinden hiçbir sağlık verisi istemeyecektir. İşyeri hekimlerinin tutmuş oldukları tüm sağlık kayıtları ÇSGB veri tabanına gönderilecektir. Eğer Sağlık Bakanlığı işyeri hekimlerinin tutmuş olduğu sağlık kayıtlarına ihtiyaç duyarsa bunu ÇSGB veri tabanıyla entegre olarak sağlayacaktır. Zaten Sağlık Bakanlığı bugün de e-reçete konusunda ÇSGB ait olan Medula veri tabanını kullanmaktadır.

Soru: İşyeri Hekimliği Sertifikasını Hangi Bakanlık Hangi Şartlarda İptal Eder?

İşyeri hekimlerinin sertifikalarının iptali ÇSGB tarafından çıkarılan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte ilgili madde; “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekiminin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya alınan işyeri hekiminin İSG-KATİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir” şeklindedir. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı İşyeri Hekimliği Sertifikasını askıya alamaz ve iptal edemez. Bu yetki sadece ÇSGB aittir ve ölümlü iş kazasında adli ceza alma şartına bağlıdır.

Soru: İşyeri Hekimlerinin Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanamaması Konusundaki Sorumluluğu Nedir?

İşyeri hekimleri işyerlerinde işe giriş muayenesi, periyodik muayene, poliklinik muayene, aşı, sevk, iki güne kadar istirahat verme, reçete, meslek hastalıkları ve iş kazaları, İSG kurul toplantıları, eğitimler ve hemşirelik işlemleri gibi birçok konuda bilgiyi kayıt altına almaktadır. Yasalarımıza göre sağlık kayıtlarının en az 15 yıl süreyle korunması (saklanması) sorumluğu işverene aittir. Ancak bu kayıtların mahremiyet ilkesine uygun olarak saklanması ise işyeri sağlık birimine (işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli) aittir. Bu şartlar işyeri hekimlerinin bu kayıtları elektronik ortamda (bir yazılım programı üzerinden) takip etmesi durumunda da geçerlidir.

İşyeri hekimleri tercih edecekleri yazılım tipine bağlı olarak da mahremiyet ilkesi açısından bir takım sorumluluklar üstlenmiş olacaklardır. Eğer bir işyeri hekimi veri tabanı yazılım firmasına ait olan (yani web tabanlı) bir yazılım kullanacaksa mahremiyet açısından büyük bir risk söz konusu olacaktır. Yok, eğer veri tabanı kendisinin kullandığı bilgisayarda (masaüstü yazılım kullanımı söz konusu) olacaksa mahremiyet ilkesi açısından herhangi bir sorun yaşamayacaktır.

İkitelli OSB 6.Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower İkitelli Başakşehir / İstanbul

Çalışma Saatleri:09:00 - 18:00
Tel:0 (850) 711 18 17
Fax:0 (212) 549 07 70
E-posta:info@druzyazilim.com.tr
Whatsapp:0 (544) 742 48 89
Kep:druzyazilim@hs01.kep.tr